Doświadczenie

AGOPOL-EKOTRADE Sp. z o.o. ZPChr z siedzibą w Słupsku przy ul. Boh. Westerplatte nr 64 od 20 lat profesjonalnie świadczy usługi ochrony osób oraz mienia.


Jesteśmy silną, regionalną Agencją Ochrony. Zatrudniamy ponad 500 wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników ochrony posiadających licencje pracownika ochrony fizycznej, pracownika zabezpieczenia technicznego realizujących zadania z zakresu ochrony fizycznej, elektronicznej oraz transportu wartości pieniężnych. Dysponujemy pełnym wyposażeniem technicznym i przewidzianym przepisami prawa uzbrojeniem oraz środkami przymusu bezpośredniego.


Obszar naszego działania  w zakresie ochrony stacjonarnej obejmuje powiaty: kołobrzeski, białogardzki, sławieński, koszaliński i koszaliński grodzki.


W zakresie usług monitoringowych oraz projektowania i budowy elektronicznych systemów zabezpieczenia technicznego gotowi jesteśmy świadczyć usługi na terenie całego kraju.

 

 

Script logo