Galeria

W sezonie 2016/2017 zabezpieczamy mecze koszykówki klubu Energa Czarni Słupsk. "Ochrona imprez masowych to nie lada wyzwanie! Szczególnie gdy na boisku gra drużyna Energa Czarni. Gwarantuje to, zapełnienie trybun żywiołowo reagującymi kibicami. Radzimy sobie z tym bardzo dobrze. Na zamieszczonych zdjęciach możecie ocenić to sami".


 

W celu poprawienia kwalifikacji pracowników, realizując projekt EKOFIRMA (współfinansowany z Programu Operacyjnego UE Kapitał Ludzki) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 10 pracowników Agopol-Ekotrade Sp.z o.o. w Słupsku ukończyło szkolenie (15.XII 2014-13.01.2015)uzyskując w dniu 20.01.2015. stosowne certyfikaty.


 

Zajęcia specjalistyczne studentów Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Pomorskiej w Słupsku w zakresie "Obchodzenie się z bronią palną"


 

Ochrona IX Turnieju Halowego Piłki Nożnej Energa Cup


 

 

Script logo